klitgaarden
refugium

 

klitgaarden

fonden

ophold

legatmuligheder

ambassadører

informationer

kontakt

venneforeningen

· legatmuligheder

stipendium              

Legater til kunstnere

Klitgaarden Refugium har gode arbejdsmuligheder for alle typer kunstnere, både på værelserne og i de tre atelierer.
Der kan søges legater til ophold på Klitgaarden.

Der er fire forskellige indgange:

 • Klitgaardens Venneforening behandler ansøgningerne på to årlige møder. Tidsfristerne for ansøgninger er henholdsvis 31/5 og 31/10.
  Ansøgninger indeholdende cv og en kort projektbeskrivelse sendes til Refugiet Klitgaardens Venner, Damstedvej 39, 9990 Skagen. Eller pr. e-mail med tilhørende vedhæftet fil til: info@klitgaarden.dk

  Alle legatmodtagere får besked fra Venneforeningens bestyrelse senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb. Får man ikke besked, er det ensbetydende med et afslag.

  Yderligere oplysninger på tlf. +45 96 79 19 99

 • Forfattere ved Forlaget Gyldendal kan søge forlaget om ophold, idet Klitgaarden og Gyldendal har indgået en aftale.
  Medlemmer af DPA, DJBFA, DKF, Kapelmesterforeningen, Artisten, DMF kan via deres respektive foreningers kursuspulje ansøge om tilskud til opholdet.

 • Vi gør opmærksom på at der er en egenbetaling på kr. 110,00 pr. døgn

Klitgaarden Fonden  

 • Kunstnere som er medlemmer af en af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer og forskere som har opnået anerkendt forskeruddannelsesgrad kan søge legatophold på Klitgaarden. Der er ansøgningsfrister den 31. marts og 30. september. Ansøgningen skal sendes til Klitgaardens Refugium.

 • Vi gør opmærksom på at der er en egenbetaling på kr. 110,00 pr. døgn

Universiteter/Højere Læreanstalter

Refugiet er åbent for alle kunstnere og forskere med et projekt

Skema for forskere og kunstnere med tilsagn: (klik her)

Refugiet er åbent for alle kunstnere og forskere med et projekt, men Klitgaarden har særlige tilsagnsaftaler med HÆM.Afd.-Aalborg Universitetshospital, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Forlaget Gyldendal, Roskilde Universitet og University College Nordjylland, der medfører en reduceret pris. Normalt betaler ledelsessekretariatet en del af opholdet, instituttet resten – forhør dig hos din institutleder eller fakultetet.